raadslid


Van groene idealen naar actie

Door de GroenLinks-leden van de afdeling Waterland ben ik begin november 2017 verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar ben ik trots op. Hieronder heb ik mijn ambities in het kort op een rijtje gezet.

Mijn GroenLinks-ambitie is groene idealen om te zetten in actie. Groene idealen zijn voor mij het leven inrichten met mens en natuur als uitgangspunt. Dat wil dus zeggen leven met een kleine ecologische voetafdruk, met behoud van het open en groene landschap, met ruimte voor de mens in plaats van voor de auto, op basis van eerlijk delen. Kortom, rust en ruimte in het leven van ieder mens.

Duurzaamheid en eerlijk delen hebben topprioriteit. We voorkomen bouwen in het groen. We zorgen voor mensen waar nodig. We stimuleren ze om te werken en we verstikken ze niet met regels. We gaan uit van het vertrouwen dat ieder mens naar beste kunnen bijdraagt en we maken het hem zo gemakkelijk mogelijk om dat te doen, zonder te betuttelen.

We lopen voor in onze ideeën op het gebied van duurzaamheid. Het moet duidelijk zijn dat GroenLinks aan het roer zit, bijvoorbeeld door de helpende hand te bieden bij het energieneutraal maken van nieuwe en bestaande woningen. Daar waar inwoners duurzame ideeën hebben, vinden ze de gemeente aan hun zijde. 

We gaan in gesprek met boeren om te kijken hoe we biodiversiteit kunnen behouden en verbeteren. Het veenweidegebied dreigt te verdwijnen. Nieuwe vormen van landbouw moeten daarom aangejaagd worden. Daarbij heeft de overheid een rol; boeren kunnen dat niet alleen.

Mijn ambitie is om verder te kijken dan onze eigen achtertuin, want klimaatverandering trekt zich niets aan van grenzen. Als politicus wil ik proberen mogelijk te maken wat onmogelijk lijkt.

Algemene beschouwing bij de begroting 2018

Klimaatverandering belangrijkste onderwerp komende jaren

Onze gemeente is financieel gezond. Dat  kunnen we met trots vaststellen. De begroting sluit met een klein positief saldo in 2018. En ook in de komende jaren. Het is het resultaat van een solide financieel beleid in de afgelopen vier jaren. Discipline, visie en durf heeft dit college laten zien. Goed bestuur.

In de algemene beschouwingen bij de begroting kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. Dit is de laatste begroting van deze bestuursperiode. We hebben veel gedaan, maar er is ook nog veel te doen. Ook na 2018. Ook na de verkiezingen. En daar hebben wij ideeën over. En wij proberen zoveel mogelijk mensen van die ideeën te overtuigen. Want het is hard nodig om flinke stappen voorwaarts te maken als het gaat om klimaat. Daarom kijken we op dit moment in het jaar altijd het liefst vooruit. Klimaatverandering en hoe we aan de klimaatdoelstellingen kunnen voldoen, is wat ons betreft by far het belangrijkste thema in de komende jaren.

Wij zijn, net als alle partijen, bezig zijn met het schrijven van het verkiezingsprogramma. - mijn iPhone maakt daar steeds verkiezingsoverwinning van. Dan frons ik mijn wenkbrauwen, want zo arrogant wil ik niet zijn. Belangrijker is dat we resultaat boeken. En daar wil ik het hier nog even over hebben.

Schrijven van het programma doen we met het vorige in de hand. Dan streep je dus weg wat we gerealiseerd hebben. En dat is veel. Meestal onderdrukken we de neiging om tevreden terug te kijken. Maar het mag wel een keertje, denken we, deze laatste keer.

De afgelopen jaren is Waterland duurzamer geworden, met energiebesparing in het gemeentehuis (van energielabel E naar A, scheelt zo’n 12.000 euro per jaar, niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee), elektrisch wagenpark, overal in de openbare ruimte is Led-verlichting gekomen, lampen op openbare gebouwen gaan ’s nachts uit, er zijn laadpalen gekomen en het aantal wordt op dit moment nog flink uitgebreid, zonneboilers op het gemeentehuis, het gebouwenbeheerplan dat vanavond in de raad komt, heeft duurzaamheid als uitgangspunt. De krant kopte daarover al ‘Miljoen voor lagere energierekening’. De gemeente heeft hierin ook een voorbeeldfunctie.

Zorg en eerlijk delen zijn belangrijke speerpunten voor GroenLinks. Armoede staat beter op de kaart. Het armoedebeleid zorgt ervoor dat we inwoners, volwassenen en kinderen die bijna niet rond kunnen komen een helpende hand toesteken.

We zijn ook blij met het goede alternatief voor de participatiebanen van de sociale-werkvoorziening nu Baanstede verdwijnt. Mensen die niet goed mee kunnen in de veeleisende samenleving zijn onze zorg. Die mensen moeten we koesteren, een plekje geven in onze eigen omgeving. Ik kom bijna iedere ochtend dezelfde mensen van de groendienst tegen als ik naar mijn werk fiets. Dan zwaaien we naar elkaar. En dat maakt ook mijn dag. Zij horen hier, ik hoor hier. Wij zijn een gemeenschap en die koesteren we.

We zijn ook blij dat er stappen gezet gaan worden met woningbouw op het Galgeriet. Natuurlijk is er de scepsis die je op de zaterdagmarkt hoort. Toch denken wij dat we in een beslissende fase zijn gekomen. Wij geloven namelijk in woningbouw op het Galgeriet binnen afzienbare tijd. De weg erheen mag dan tot discussie leiden, maar we zijn het in de grond met elkaar eens. Hier gaat gebouwd worden, voor onze kinderen. Daar zijn wij trots op. Want woningbouw is ook een eerlijk-delenvraagstuk. Wij zullen er daarom op toezien dat er ruimte komt voor al onze inwoners. Ook voor mensen met een minder dikke portemonnee.

Wij zien ook mogelijkheden voor woningen daar waar boeren ophouden met boeren.  Verbouwing tot een ouderenwoongroep bijvoorbeeld? Om de juiste woningen te kunnen creëren voor verschillende mensen moet je creatief kunnen denken. Op deze avond komt ook de motie Tiny Houses in stemming. Kleine woningen. De motie is bedoeld om buiten de lijntjes te denken en ongebruikelijke, maar innovatieve initiatieven niet bij voorbaat af te wijzen. Niet vertrouwen op de veiligheid van het bekende, maar ideeën de ruimte geven.

Dat wil niet zeggen dat wij bestaande afspraken en regels die het landschap beschermen aan de kant schuiven. Als GroenLinks ergens voor staat dan is het voor de bescherming van ons groen en open landschap. We houden Amsterdam, maar vooral ook Purmerend goed in de gaten. Geen bebouwing in de Purmer. We zijn ook blij met de openbare bijval van ons standpunt door andere partijen. Vorige week toen Purmerend op de landelijke tv aankondigde dat bouwen in de Purmer toch echt noodzakelijk is. Een fraai uitzicht op het unieke Waterlandse landschap is toch ook voor het aanzien van Purmerend cruciaal.

Ons landschap is een veenlandschap. In een eerdere beschouwing pleitte GroenLinks al voor ondersteuning van boeren in veenweidegebieden die over willen stappen op duurzame natte landbouw. Want een hoog waterpeil is nodig om de oxidatie van het veen te stoppen. Nodig om klimaatverandering te stoppen, maar ook voor het behoud van de weidevogels.

Daarmee zijn we dus weer terug in het heden, en vooruitlopend op de toekomst.
Bekijk je het verkiezingsprogramma dan zijn er natuurlijk ook ambities die blijven bestaan. Daar moeten we de handen nog voor op elkaar krijgen. Wij willen bijvoorbeeld nog wel een stapje verder willen gaan waar het afvalscheiding betreft. Wij zouden de mensen willen belonen die weinig grijs afval hebben. Dan moet je dus werken met een gedifferentieerd tarief. Dat was voor deze raad nog een stap te ver, maar wij gaan het opnieuw proberen. En natuurlijk is afvalscheiding maar een klein onderdeeltje in het hele raderwerk. Natuurlijk moet er meer gebeuren, ook aan de kant van de producent en de winkeliers.
Vorige beschouwing hebben we het over aardgasloos gehad. Dat heeft de nieuwe regering van ons overgenomen in het regeerakkoord. Gasloos in nieuwbouw. De komende jaren willen wij een stapje verder gaan en ook stimuleren dat bestaand bouw omgebouwd gaat worden naar gasloos.

Inwoners van Waterland mogen van hun politici verwachten dat ze blijven vernieuwen, blijven zoeken naar wat het beste is voor Waterland en voor de wereld om ons heen.
Wij zijn geen doemdenkers. Integendeel. Wij zijn optimistisch over de toekomst. Klimaat is niet alleen meer een GroenLinks-issue. Op alle fronten verschijnen innovaties voor een schone wereld. We moeten daarom samenwerken met alle partijen en deze ongewenste erfenis niet doorschuiven naar onze kinderen.

Dat moeten we gezamenlijk doen met alle partijen in de raad, op zoek naar waar de gemeenschappelijke ideeën liggen voor wat Waterland en de inwoners van ons vragen. De handen ineens slaan. Discipline, visie en durf. En goed bestuur. Dat moeten we als gemeentebestuur laten zien.
Algemene beschouwingen, juni 2017

Zorgen over veenweidegebied en klimaatdoelstellingen

Voorzitter, mijn bijdrage bij de bespreking van de begroting, de update van de begroting, zal enigszins reflectief van karakter zijn. Bij de begroting brengen wij allemaal graag onze eigen partijstandpunten nog eens voor het voetlicht. Wat vinden wij belangrijk. Dat gebeurt natuurlijk sowieso in deze zaal. Verschillen tussen partijen worden uitvergroot in het debat. Dat hoort bij het debat. Soms op het scherpst van de snede. Veel toeschouwers zien en begrijpen niet dat wij achteraf met z’n allen een borrel drinken. En het dan over heel veel dingen weer eens zijn.
lees verder
'Juist de leegte is Waterlands waarde'


'We hebben een paar van die plekken, en daar moeten we zuinig op zijn.' Nee, Coen Teulings heeft het hier niet over het unieke en eeuwenoude veenweidegebied Waterland, met zijn bijzondere populatie weidevogels. Een van de zeldzame plekken waar de grutto, onze nationale vogel, te vinden is.

Het Parool: 11 maart 2016: Opinie-artikel, samen met Jorrit Nuijens (GroenLinks Amsterdam)
Streep door de Bennewerf


De voltallige raad steunde donderdag 28 januari de motie van Waterland Natuurlijk om de stekker uit het project Bennewerf te trekken. Hiermee komt een einde aan zo'n twaalf jaar plannen maken voor wat veel Markers een nepterp noemen. Feest bij GroenLinks die zich afgelopen jaren fel tegen de Bennewerf verzette.

Het leek aanvankelijk dé oplossing voor de woningnood op Marken, een kleine terp in Marker stijl. Het werd een complete woonwijk in weidevogelgebied. Successievelijk zagen alle politieke partijen in Waterland dat dit niet de oplossing is voor Marken. Met de steun van het CDA kreeg de motie een meerderheid. De VVD volgde toen schoorvoetend. Het is aan het bestuur van Waterland om nu haast te maken en andere opties voor woningbouw te zoeken. En dan het liefst natuurlijk energieneutraal.

Lees hier verder: https://waterland.groenlinks.nl/nieuws/streep-door-de-bennewerf
De linkse familie
13 januari 2016


Wat hebben GroenLinks, PvdA en SP gemeenschappelijk? Dat was het thema van het politiek café op 13 januari. In 1614 spraken de achterbannen van de drie linkse politieke partijen met elkaar. PvdA’er en oud-wethouder van Broek in Waterland Roel Kingma hield een inleiding en vroeg zich af of de partijen niet gewoon samen moeten gaan. Ze komen alle drie uit de Rode Familie tenslotte. Afgevaardigden van de drie partijen gaven hun mening over een aantal stellingen. Zie hieronder de spreektekst van GroenLinks-fractievoorzitter Astrid van de Weijenberg. Conclusie: er zijn veel overeenkomsten, veel dezelfde standpunten, maar iedere partij ook zijn eigen signatuur en zijn eigen achterban. En zo blijft er nog wat te kiezen voor wie links is 

Filmpje naar aanleiding van de Europese Verkiezingen. Waarom stemmen? Waarom stemmen voor GroenLinks?
https://www.youtube.com/watch?v=Pnnd8XmeuTY

GroenLinks een stabiele groene factor in Waterland!

Wat een uitslag! GroenLinks Waterland haalt alweer drie zetels en deze keer met stemmenwinst ten opzichte van de vorige verkiezingen. Daarmee is GroenLinks in zetels ex-equo de tweede partij van Waterland. En we zijn de grootste partij in een aantal [vooral kleinere] kernen. En juist daar zijn we trots op.  En, het kan niet op, we zijn ook weer de grootste linkse partij van Waterland.
Lees meer

GroenLinks teleurgesteld over nieuwe bestemmingsplannen

 
GroenLinks diende heel wat amendementen in om de scherpe kanten van de bestemmingsplannen af te halen. De meerderheid van de raad steunde GroenLinks niet in haar strijd voor het open landschap en een duurzaam Waterland.
Lees meer

De toekomst van de bibliotheek in Waterland

di 19 mrt 2013, 09:58u - weijenberg

In de raadsvergadering van 14 maart 2014 werden de plannen van het college met onze bibliotheek besproken. Veel antwoorden werden verwacht van wethouder Schalkwijk, maar helaas werden de plannen er niet duidelijker op in de loop van de avond. Deze portefeuillehouder experimenteert met onze bieb. Leuk om dan alle landelijke dagbladen te halen, maar wat betekent het als het experiment mislukt? Dan staan we alsnog met lege handen.

De bijdrage van GroenLinks aan het debat.
Lees meer


Blog: Brede school Monnickendam; Eén school in plaats van drieHet onderwijs kan heel veel beter, voor minder geld. Dat hield afgelopen week Frank Kalshoven, columnist van de Volkskrant en directeur van de Argumentenfabriek, een zaal vol onderwijsmensen in Purmerend voor. ‘Ik loop regelmatig hard en ik weet dat een rondje Twiske elf kilometer is’, zei hij en toonde op Google Maps een kaart van het Twiske en omgeving. Daarop zag je tien scholen aangegeven, waarvan acht openbaar.

Bezwaar tegen afschaffing weekabonnement EBS


Veel ouders gebruiken een weekabonnement voor hun schoolgaande kinderen. EBS schaft die weekabonnementen af. GroenLinks stelde hierover vragen aan de verantwoordelijke wethouder. Die vindt dat ook merkwaardig. Maar het is onomkeerbaar, zegt hij. En bovendien maken niet veel mensen gebruik van weekabonnementen.

Bestemmingsplannen Monnickendam

Weinig groen en veel mogelijkheden voor horeca
College en coalitie blijven bij uitbreiding horeca en detailhandel in binnenstad. En amendement om Monnickendam Buiten de Vesting groener te houden, wordt niet uitgevoerd.

Mooie woorden in beleidsstuk WMO, maar wat is de werkelijkheid?


Tijdens de behandeling van de WMO-beleidsnotitie in de raadsvergadering van 23 november legde GroenLinks de mooie woorden uit het stuk naast de schrale werkelijkheid van alledag. Het college zegt groot belang te hechten aan leefbaarheid en dus aan het in stand houden van voorzieningen. Maar ondertussen blijft er door de gigantische bezuinigingen weinig over van de huidige voorzieningen.

Coalitie houdt vast aan harde bezuiniging op bieb en Bolder


De peuterspeelzaal van Marken en Ilpendam zijn gered, Monnickendam en Broek moeten vrijwilligers gaan zoeken. De Bolder blijft met een groot financieel gat zitten en Bibliotheek Waterland vertrekt uit Waterland.

Bestemmingsplan Binnenstad Monnickendam

Hier kunt u de bijdrage van GroenLinks aan het debat over het nieuwe bestemmingsplannen voor de historische binnenstad van Monnickendam lezen.
Lees meerDe toekomst van de bibliotheek in Waterlandhttps://www.youtube.com/watch?v=Pnnd8XmeuTY