vrijdag 7 juni 2013

Je gunt het ieder kind

Column in eigenWijs 39

Kinderopvang Humanitas hield een paar weken geleden een enquête onder de bezoekers van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Dat waren vooral leerkrachten en schoolleiders. Wat is hun mening over de kinderopvang? Lang hebben basisschoolleerkrachten namelijk neergekeken op de kinderopvang. Wat moesten ze met de buitenschoolse opvang in hun gebouw? En hoorden jonge kinderen niet gewoon bij moeder thuis? Zoals zij het gewend waren. Maar die tijd lijkt voorbij.
Leraren weten beter wat kinderopvang is, hebben hun eigen kinderen op de kinderopvang en zien absoluut ook de meerwaarde. Ze pleitten zelfs voor meer samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Want kinderopvang geeft kinderen een goede start, zo vonden vele respondenten op de NOT. Kinderen uit de kinderopvang komen met een voorsprong de basisschool binnen. Kinderopvang levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samen spelen en zelfstandigheid. Kinderopvang zou er voor alle kinderen moeten zijn, zo lieten zij weten.
Het gaat slecht met de kinderopvang als je kijkt naar het teruglopend aantal kinderen, door overheidsmaatregelen, werkeloosheid en krimp van het kinderaantal in sommige regio’s. Maar het gaat goed met het fenomeen kinderopvang. Iedereen snapt tegenwoordig waar kinderopvang voor staat. De eeuwige discussie of het niet zielig is om je kinderen naar de kinderopvang te brengen, hoor je zelfs in deze moeilijke tijd niet meer.
Sterker nog, als kinderen niet meer naar de kinderopvang gaan, zoeken ouders alternatieven. Daarom is de peuterspeelzaal weer zo in trek. Daaruit kun je concluderen dat ouders hoe dan ook vinden dat hun jonge kinderen moeten spelen met andere kinderen, dat de activiteiten die plaatsvinden op zowel de kinderopvang als de peuterspeelzalen goed zijn voor de ontwikkeling van hun kinderen.
En niet alleen ouders vinden dat. Ook het onderwijs, de gemeenten en de jeugdzorg luiden de noodklok. De grote druk op de peuterspeelzalen benadelen peuters die er niet terecht kunnen, peuters met taalachterstanden bijvoorbeeld. De grote gemeenten hebben de minister al laten weten dat ze meer zeggenschap willen over de voorschoolse educatie. En de minister wil het peuterspeelzaalwerk ook onder de Wet Kinderopvang brengen.
‘Kinderopvang, dat gun je ieder kind’ was een aantal jaren geleden de slogan om het belang van kinderopvang onder de aandacht te brengen. Die slogan hebben we lang niet gehoord. Het gaat in de media steeds over geld, over kortingen, over presentjes bij inschrijvingen. Alsof de kinderopvang een Albert Heijn is.
Maar in deze concurrentiestrijd tussen kinderopvangorganisaties is de winnaar uiteindelijk niet de organisatie die het beste prijsaanbod doet, maar de organisatie die de beste kinderopvang biedt. Daarom mag die oude slogan wel weer uit de kast. Al mag je daar dan wel het woordje ‘goede’ voor zetten. Want goede kinderopvang, dat gun je ieder kind.