maandag 17 oktober 2016

Schisma

Column in Management Kinderopvang 4 (juli) 2016

Twee brancheorganisaties. Hoe erg is dit schisma voor de branche? Twee verschillende geluiden uit één branche: kan de politiek daar mee omgaan, vragen sommigen zich af. De BMK werd opgericht omdat de Brancheorganisatie een te diffuus geluid uitzendt, vinden de oprichters. Maar twee keer een helder geluid kan ook een diffuus geluid opleveren. Voor de branche als geheel.
Toch zit volgens mij daar het probleem niet. De politiek kan uitstekend met verschillende visies omgaan. De politiek doet niets anders dan enerzijds en anderzijds tegen elkaar afwegen. De politiek wordt dagelijks benaderd door clubs met tegengestelde meningen.
Hebben de twee organisaties tegengestelde meningen? Voor 95 procent denken wij hetzelfde, zegt een van de geïnterviewde in het verhaal elders in dit nummer. En dat is ook zo, lijkt mij.
Wat er gebeurt met de oprichting van een tweede brancheorganisatie is de verschillen benadrukken. Dat kan nuttig zijn. Komt de branche daarmee misschien eindelijk eens af van het imago van commerciële bedrijfstak. Het kan ook zijn dat je hiermee de verschillen juist uitvergroot. Kijk, een deel van de branche wil niet meer bij de commerciële jongens/meisjes horen. Dan moeten die wel heel erg zijn. Allemaal Estro’s?
Anderzijds is het de Brancheorganisatie de laatste jaren niet gelukt om het imago van commerciële marktpartij van zich af te schudden. Nog steeds klinkt overal: ja, maar de kinderopvang is een markt. Met de daarbij behorende huurtarieven, aanbestedingsprocedures, dedain vanuit het onderwijs.
Gaat de BMK dat oplossen? Zou het echt zo zijn dat een lid van de BMK gemakkelijker aansluiting vindt bij het onderwijs? Neemt de PO-Raad straks de BMK serieuzer dan de Brancheorganisatie?
De BMK heeft het tij wel mee. Het SER-advies, de inspanningen van minister Asscher, een nieuw rapport van Paul Leseman: de voorschoolse periode wordt steeds meer serieus genomen. Dát lijkt mij de redding van de kinderopvang. We hebben mensen nodig die kennis hebben over de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat besef is groeiend en dat is goed voor de kinderopvang als geheel.
Mensen die gespecialiseerd zijn in jonge kinderen vind je alle kinderopvangorganisaties. Zijn pedagogisch medewerkers anders, minder goed, als ze in dienst zijn bij een directeur-eigenaar dan bij een stichting? Kinderopvang is mensenwerk. De pedagogisch medewerker op de groep bepaalt de kwaliteit van het aanbod; de locatiemanager bepaalt of er een goede doorgaande lijn is; de directeur of de samenwerking in één gebouw gaat werken. Wil samenwerking met het onderwijs slagen dan moet er een klik zijn tussen mensen. Niet tussen organisaties, zeker niet tussen bracheorganisaties.