donderdag 24 december 2015

Sesamstraat

Column in Management Kinderopvang, december 2015

De vlotte babbel van staatssecretaris Sander Dekker is te danken aan de vele uren die hij in zijn pyjamaatje voor de buis heeft doorgebracht, luisterend naar het voorlezen van opa Piet. Dat schrijft Volkskrant-columnist Bert Wagendorp naar aanleiding van het nieuws dat Sesamstraat zijn vaste plek en vast tijdstip kwijt is. Vrij Nederland kwam met een artikel uit maart 1970 bij het uitzenden van de eerste Amerikaanse afleveringen. Het citaat is afkomstig van dr. Dolf Kohnstamm, destijds lector ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht:  ‘Voor acht miljoen dollar hebben ze in de Verenigde Staten een nieuw soort kompensatieprogramma gemaakt. Kompensatieprogramma’s zijn er om kleuters uit het milieu der minstgeschoolden een goede voorbereiding op de basisschool te geven.’
Voorschoolse programma’s voor kinderen van de ‘minstgeschoolden’ gaan dus al heel lang terug. Heeft Sesamstraat het beoogde effect gehad? Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van Sesamstraat, schrijft NRC Handelsblad (7 november): het kijken naar Sesamstraat verhoogt de testscores van kinderen en dat blijkt tot in de puberleeftijd door te werken.
De NRC verwijst naar twee Amerikaanse onderzoeken, met dus opmerkelijk stellige conclusies. Waren de resultaten van de onderzoeken naar VVE of onderwijskwaliteit maar zo stellig. Heeft bijvoorbeeld de aanpak van de zwakke basisscholen van toen nog wethouder Asscher in Amsterdam gewerkt? Het CPB dacht in 2014 van niet, het Kohnstamm Instituut vond in 2015 van wel. De huidige wethouder Kukenheim struikelde onlangs bijna toen bleek dat ze het laatste (haar onwelgevallige?) rapport in haar la had gestopt. Over VVE-beleid kwam Het Kohnstamm Instituut onlangs tot de conclusie dat het gevoerde VVE-beleid in de praktijk niet uit de verf komt.
‘Neem door onderzoek verworven kennis serieus’, was de kop van een column van Aleid Truijens (de Volkskrant, 7 november). Er wordt ‘met roerende trouw vastgehouden aan theorieën of methoden die door onderzoek allang zijn achterhaald of twijfelachtig bevonden. Niet gehinderd door voortschrijdende kennis worden leraren erin bijgeschoold.’ Ze noemt expliciet het Brandpunt-programma met Ruben Fukkink en het ‘hardnekkige geloof in voorschoolse educatie’.
Neem onderzoek serieus. Maar wat doen we dan met al dat onderzoek waaruit blijkt dat een uitgebreide woordenschat een belangrijke voorspeller is van schoolsucces? En dat dagelijks lezen en voorlezen grote invloed heeft op woordenschat en op taalontwikkeling?
Dat de pedagogische kwaliteit in VVE-groepen nauwelijks verschilt van de kwaliteit in reguliere groepen is een belangrijke constatering. De vraag is dus hoe we de woordenschat en de taalontwikkeling van peuters en kleuters dan stimuleren. Allemaal naar Sesamstraat kijken?