vrijdag 24 juli 2015

Leerplicht voor driejarigen


Column in Management Kinderopvang, april 2015

Heeft PvdA-partijleider Diederik Samsom gelijk als hij de discussie weer eens aanzwengelt over leerplicht voor driejarigen? Als het gaat om dit onderwerp wordt de handschoen altijd onmiddellijk opgenomen. Pedagogen en oud-Klossers buitelen over elkaar heen om te vertellen dat het aanbod van jonge kinderen niet te veel gestuurd moet worden door het onderwijs, dat het nu al te veel gebeurt. En gelijk hebben ze.
Samsom heeft echter wel het jonge kind weer op de kaart gezet. Iets wat de kinderopvang steeds maar niet lukt. Samsom onderstreept het belang van een goede ontwikkeling van jonge kinderen. Oké, zijn oplossing is niet ieders oplossing.
De kinderopvang moet er echter wel voor waken om zich af te zetten tegen het onderwijs, om gepositioneerd te worden tegenover het onderwijs. Net nu de kinderopvang het onderwijs steeds vaker aan zijn zijde heeft. Zo was daar op de bijeenkomst in het kader van de Week van het Jonge Kind (half april) naast talloze sprekers uit de wereld van de kinderopvang, ook Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. De Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en de PO-Raad trekken samen op in hun verzoek om meer speelruimte om kinderen een goede start te geven (‘Geef kinderen meer ruimte’).
Dat levert meteen een karikaturale voorstelling van zaken op bij radiozender BNR. Die vertaalt het voorstel ‘Geef kinderen de ruimte’ als volgt: ‘als het aan de PO-Raad ligt, gaan alle baby's naar de opvang’. BNR deed een peiling en wonder boven wonder negentig procent van de stemmers was het oneens met deze opvatting: ‘idiootste plan dat ik ooit heb gehoord’, ‘zo creëren we onthechte kinderen’ ‘belachelijk, ik ging vroeger ook niet naar opvang en het ging goed op school’.
Den Besten meent dat het versnipperde stelsel van kinderopvang, voorschool, peuterspeelzaal en twee dagen opa en oma ‘slecht is voor de ontwikkeling van een kind’. En heel genuanceerd: ‘In de opvang komen geen schoolbanken te staan. Wat je je niet moet voorstellen is dat we al schooltje gaan spelen met die hele kleine kinderen, maar dat de kwalitatief doorgaande lijn naar de basisschool gelegd is.’
Je kunt nu al heel veel doen aan een doorgaande ontwikkeling van jonge kinderen tot zes jaar. Er zijn al heel wat brede scholen/IKC’s, verspreid over het hele land, die dat aantonen. Zij hebben het niet over een stelselherziening, maar werken gewoon praktisch samen op de werkvloer. Soms als antwoord op krimp, soms uit financieel oogpunt, maar altijd ook en vooral om de ontwikkeling van kinderen te versterken en te verbeteren.
Het veld doet zijn werk. Laat de politiek zorgen dat ze alle kinderen bereiken. Af en toe een kooltje op het vuur door te dreigen met leerplicht voor driejarigen is misschien helemaal niet zo’n gek idee van Diederik Samsom.