vrijdag 20 februari 2015

Ons een zorg

in Management Kinderopvang 1-2 2015


De jaarwisseling brengt traditiegetrouw veel trendwatchers op de been. Het grote thema van 2015 is de decentralisatie van de zorg. De overheveling van zorgtaken naar de lokale overheid brengt veranderingen en daarmee onrust. Omdat die decentralisatie gepaard gaat met grote bezuinigingen wordt er een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Dat is voor de ene trendwatcher een positieve ontwikkeling, de ander zet er vraagtekens bij.
Toekomstvoorspeller Adjiedj Bakas is van de optimistische soort. Op Radio 1 heeft hij het over kansen, over het ontstaan van vormen van saamhorigheid, over een warmere samenleving. ‘Rijkdom die de armoede oplevert’, vat de interviewer het samen (Tros Nieuwsshow 3 januari). Door de robotisering gaan we naar een tijd dat mensen drie dagen werken en de rest van de week zorgen ze voor senioren en kinderopvang, zo voorspelt Bakas. Daarvoor krijgen mensen dan een basisloon, omdat ze taken van de overheid overnemen.
Journalist Bas Blokker zet in NRC Handelsblad (3 januari) vraagtekens bij deze zelfredzaamheid van mensen. Het wordt allemaal verkocht onder het motto van maatwerk en modernisering, maar dan wordt er weer iets ‘omlaag bezuinigd of afgeschaft’. 2015 wordt het jaar van de ‘definitieve D66-isering van Nederland’, voorspelt hij, samen met Martijn Lampert van onderzoeksbureau Motivaction. ‘D66’ers zijn tot optimisme in staat. Zij zijn vaker dan gemiddeld hoger opgeleid. Ze vinden altijd hun weg wel. De vraag is: is deze zelfredzame, zelfbewust vrije denker in staat om zich in te leven in minder zelfredzame groepen?’
Waar blijft in deze voorspellingen de kinderopvang? Zelfredzaamheid, eigen kracht, participatiesamenleving, zorgen voor elkaar. Het zijn termen die afgelopen jaar gemeengoed zijn geworden en die niet wijzen richting een professionele kinderopvang. Maar wie zorgt ervoor dat mensen zelfredzaam worden? Er worden steeds hogere eisen aan het onderwijs gesteld. Maar de ontwikkeling van kinderen begint niet pas bij vier jaar.
‘Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat van 0 toto 12’ is de ondertitel van het boek van Childcare International en Kinderopvang Humanitas ‘OpStap naar 2024’. Ook hier een visie op de toekomst, van wetenschappers uit allerlei vakgebieden en uit binnen- en buitenland. Kinderopvang is meer dan opvang van kinderen en de overheid moet daarvoor de regie nemen, is de conclusie van de wetenschappers in OpStap.
‘Uw kind, ook ons een zorg’ was de slogan van kinderopvangorganisatie H3O en kreeg daarvoor een prijs voor de slechtste slogan van 2014 (AD 15-12). Uw kind ons een zorg, lijkt ook de overheid afgelopen jaren te zeggen. Het is aan de kinderopvang om duidelijk te maken dat de ontwikkeling van kinderen wel degelijk een zorg van de overheid moet zijn.