donderdag 8 november 2012

Ouders als bijzetstoeltjes

Column in Management Kinderopvang 11 2012

Is het erg als ouders geen tijd hebben of maken om lid te zijn van de oudercommissie of om op een thema-avond aanwezig te zijn of het kinderdagverblijf te versieren voor Sinterklaas? Niet alleen de kinderopvang heeft moeite om ouders te interesseren. Op de avonden die mijn gemeente organiseert in het kader van opvoedondersteuning (over pesten, alcohol & drugs, pubers etc) komen soms zeven ouders, soms twee en soms helemaal geen. Sommige Centra voor Jeugd en Gezin moeten bij gebrek aan belangstelling al weer hun deuren sluiten.
Zijn ouders dan niet betrokken bij hun kinderen? Het is de Week van de Opvoeding als ik deze column schrijf, maar het lijkt wel het jaar van de ouderbetrokkenheid. Ook het basisonderwijs moet volgens het dit jaar gesloten Bestuursakkoord ouders meer betrekken bij de prestaties van hun kinderen. De Amerikaanse goeroe Joyce Epstein werd naar Nederland gehaald om dit te ondersteunen op het congres Ouderbetrokkenheid.
En dat terwijl ouderparticipatie in de zin van helpen als leesmoeder of lid worden van de MR geen enkel effect heeft op de leerprestaties, meent ITS-onderzoeker Frederik Smit (Kader Primair, juni 2012) ‘Vergeet niet: er gaat veel geld om in de ouderbetrokkenheidsindustrie’, zegt hij in het artikel, ‘veel mensen hebben er belang bij en iedereen praat elkaar na. Maar een gevaar van ouderbetrokkenheid is het verdelen van de schuldvraag: als het mis gaat, mag je de ouders niet deels verantwoordelijk maken.’
Het woord ouderbetrokkenheid lijkt inmiddels te werken als een rode lap op een stier. In de oude en nieuwe media staan deze week opvallend veel tegengeluiden van ouders. Zoals in een opiniestuk van Martine Borgdorff in de NRC (1 oktober jl.): ‘Ouders willen niet dat over ze gepraat wordt en dat ze wordt verteld hoe ze met hun kinderen moeten omgaan. Ouders willen gehoord worden.’ In haar omgeving halen ouders hun schouders op, vertelt Borgdorff, over opvoedondersteuning, discussies over ouderbetrokkenheid en meningen over opvoedkwaliteit die over hun hoofden worden gevoerd.
Mieke van Stigt maakt zich op de website Sociale Vraagstukken (28 september jl.) kwaad. En haar column verwoordt wat velen denken, gezien het aantal retweets in de dagen erna. ‘Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ouders niét betrokken zijn bij hun kinderen’, schrijft Van Stigt. ‘De nadruk op ouderbetrokkenheid houdt de rol van de scholen èn van de overheid ten onrechte in de luwte.’
Vrouwen worden wel het bijzetstoeltje van de economie genoemd (bijgezet en weggezet bij krapte en slapte op de arbeidsmarkt), ouders zijn het bijzetstoeltje van de samenleving. Nu rijk en gemeenten overal op bezuinigen, zijn ouders weer hard nodig. Ter vervanging van de wegbezuinigde onderwijsassistent, de tweede leidster op de peuterspeelzaalgroep en de voorlezer in de bibliotheek.