donderdag 8 juli 2010

Wel of geen staatsopvoeding

Column in Management Kinderopvang, 6/7 2010

Even leek de fusie tussen MOgroep en de Branchevereniging Kinderopvang Nederland een gelopen race. Eind november vorig jaar stemden de leden van beide verenigingen in met het voornemen tot samenvoeging. Maar dat de Branchevereniging afzag van ondertekening van het eindrapport van de Taskforce Kinderopvang/Onderwijs zet het proces een flinke stap terug. De Branchevereniging had volop meegedaan in het denkproces, maar kon zich niet achter het eindresultaat scharen.
‘De Branchevereniging deelt op essentiële onderdelen de beschreven visie in het rapport van de Taskforce van Ina Brouwer niet’, schrijft ze in haar persbericht van 25 maart. De Taskforce van Ina Brouwer? Van Agnes Jongerius van de FNV tot Loek Hermans van MKB-Nederland tot Kete Kervezee van de PO-Raad, de top van de Nederlandse samenleving was erbij. En de Branchevereniging doet alsof het een gedachtenspinsel is van Ina Brouwer. Met zo’n opmerking maak je geen vrienden.
Te veel overheidsinvloed, stelt het persbericht verder. Merkwaardig is dat voorzitter Willem Vermeend in het aprilnummer van BBMP zegt de citaten die Trouw (26 maart) uit het persbericht heeft overgenomen niet te herkennen: ‘Ik ken die citaten niet. In ieder geval komen ze niet van mijn bestuur. Laat ik het zo zeggen: het is geen bestuursopvatting.’ Nou is PvdA’er Vermeend de laatste tijd wel vaker in de war. Vlak voor de verkiezingen prees hij het partijprogramma van de VVD nog aan als het beste voor de economie.
Te weinig ruimte voor vraagsturing en ondernemerschap, gaat het persbericht door. Hoe dan ook, het moge duidelijk zijn dat de twee brancheverenigingen een verschillende visie op kinderopvang hebben. De Branchevereniging ziet de kinderopvang als een onderneming, de MOgroep als een maatschappelijke voorziening. In dat laatste geval is een coöperatie van onderwijs en kinderopvang geen probleem, in het eerste wel.
‘Staatsopvoeding door professionals’, noemt ook Wendeline van Luijk van Gastouderbureau Flexmoeders (lid van de Branchevereniging) het in haar weblog. En ze verwijst nog eens fijntjes naar Ina Brouwer als ‘oud-communist’.
De Besturenraad (vereniging van christelijke scholen) vindt dat de Branchevereniging terecht beducht is voor verregaande overheidsinvloed op de opvoeding, maar is wel voor een integrale voorziening. Daarom vindt de Besturenraad dat het onderwijs de regierol moet vervullen. ‘Daarbij is ruimte voor het creëren van een doorlopende pedagogische leerlijn volgens de visie van de onderwijsinstelling’, schrijft de Besturenraad op haar website. Twee honden vechten om een been en de derde loopt er ras mee heen.