woensdag 10 maart 2010

Niet hangen

Column in Management Kinderopvang, maart 2010

Het ministerie van Onderwijs publiceerde onlangs op haar website een lijst met zeer zwakke mbo-scholen. Dat waren er 64 en het haalde groot de kranten. Er zaten slechts twee, particuliere SPW-opleidingen bij. Dat kunnen er trouwens nog meer worden, want nog niet overal is het hoor en wederhoor afgelopen. 64 lijkt niet veel. Er zijn tenslotte 11.000 mbo-opleidingen. Toch kwam er ook veel kritiek op de niet als zwak beoordeelde mbo-opleidingen. Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) bijvoorbeeld sprak van ‘lesuitval en roosterchaos’ bij ROC ASA in Amsterdam en ontvangt vergelijkbare signalen uit het hele land (Volkskrant, 4 februari jl.). Niet representatief, voert een woordvoerder van ROC ASA aan als verweer: ‘We houden ons aan de richtlijn minimaal 850 lesuren per jaar, ofwel circa 20 uur per de week.’
Twintig uur per week is dus de norm. De rest van de tijd hangen de tieners vrij rond onder het mom van zelfstudie. ‘Vijftienjarigen uit Amsterdam Nieuw-West kunnen niet vanuit het niets aan zelfstudie doen’, klaagt de Amsterdamse stadsdeelraadvoorzitter Ahmed Marcouch. Hij wordt op straat in Slotervaart regelmatig aangeklampt door verontruste ouders die hun kinderen zien afglijden, met zo weinig lesuren.
Een dag eerder schreef Marcouch in de Volkskrant over de SPW-opleiding: ‘Evenmin staat op de lijst de opleidingen die onze aanstaande voorschooljuffen krijgen die kleuters helpen hun taalachterstand in te halen. De studenten Sociaal Pedagogisch Werk krijgen zelf geen Nederlands. Ik weet dit omdat ze stage lopen bij onze vrijwilligersorganisaties’, schrijft hij.
Terecht eisen we veel van de kinderopvang. Terecht is er veel commotie als er wat schort aan de kwaliteit. Meer en betere voorschoolse educatie, oké! Maar dan moet de kinderopvang wel in staat gesteld worden om kwaliteit te leveren. Dan moet de kinderopvang goed opgeleide medewerkers hebben.
Onlangs vertelde een kinderopvangdirecteur hoe ontzet ze was tijdens een rondleiding door een ROC. De Jeugdzorg-studenten waren serieus aan het werk, evenals de analisten, de doktersassistenten zagen er keurig uit, maar in het klaslokaal van de SPW-opleiding hingen de studenten ongeïnteresseerd en onverzorgd in hun bank. Niet alleen door de houding van de leerlingen was ze ontgoocheld, maar misschien nog wel meer door de instelling van de rondleider en de docent. Zij leken dit ‘hangen’ volstrekt normaal te vinden.
Geen wonder dat het adagium ‘niet hangen op de bank’ aan nieuwe medewerkers iedere keer weer expliciet uitgelegd moet worden. Wie daarover klaagt, krijgt te horen dat de kinderopvang te veel verwacht van jonge net-afgestudeerde SPW’ers. Ja, mag het?