donderdag 14 januari 2010

Deskundigheid

Column in Management Kinderopvang, januari 2010

Om de paar jaar domineren kleuters het nieuws of liever gezegd de kleuterschool of liever gezegd de kleuterklassen van de basisschool. De kleuterschool moet terug, luidde het oordeel een paar jaar geleden. Nu trekken oud-Klossers (leerkrachten met de oude gespecialiseerde kleuteropleiding) opnieuw aan de bel, in het Onderwijsblad van vakbond AOb (28 nov. jl). Het onderwijs aan kleuters verzakelijkt te veel, vinden zij. Alleen het cognitieve telt tegenwoordig. ‘Ik ben wel eens bang om voor oud en tuttig uitgemaakt te worden’, zegt een kleuterjuf in het Onderwijsblad. ‘Maar ik blijf erop hameren dat het gewoon een kwestie is van ontwikkelingspsychologie: niet iedere kleuter is op hetzelfde moment aan iets toe.’
Liesbeth Verheggen van de AOb pleitte naar aanleiding van de enquête op Radio 1 niet voor herinvoering van de kleuterschool, maar voor meer aandacht in de opleiding voor kleuters en voor ontwikkelingspsychologie. Het ontbreek leerkrachten vooral aan kennis, vindt zij.
Deskundigheid is ook het sleutelwoord in een andere discussie, die met name in NRC Handelsblad gevoerd wordt. Jeannet Meijs van de conservatieve club Beter Onderwijs Nederland vindt dat gehandicapte kinderen niet in de klas horen (NRC 2 dec. jl.). Reactie daarop kwam onder anderen van onderzoeker George Muskens (NRC 5 dec jl.). Hij rondde zojuist een internationaal onderzoek af waaruit blijkt dat het Nederlandse reguliere onderwijs verhoudingsgewijs meer zorgleerlingen uitsluit dan andere Europese landen. In het buitenland boekt men goede resultaten met zogenaamd inclusief onderwijs. Voorwaarde is wel dat leerkrachten en scholen beschikken over deskundigheid en middelen, blijkt uit Muskens onderzoek.
Wat heeft dit te maken met de kinderopvang? Ook in de kinderopvang zien we steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en daarmee ook voor achterstanden in die ontwikkeling. Om dat goed te kunnen beoordelen en daar goed op in te kunnen spelen, moet je als pedagogisch medewerker wel wat in huis hebben. Daarom gaat het ook nogal eens mis. Signalen worden niet opgepikt of kinderen krijgen onverdiend een etiket waar ze hun hele jeugd last van blijven houden. Ook hier is het een kwestie van deskundigheid. Waar kijk je naar, wat zie je en hoe moet je daarop reageren? Moeten daarom alle pedagogisch medewerkers een hbo-opleiding hebben? Lijkt me niet, maar een betere inzet van de deskundigheid die er in de Nederlandse maatschappij aanwezig is, zou helpen. Goede voorbeelden daarvan zijn er. Lees deze Management Kinderopvang. Maar dan moet het niet blijven bij een pilot hier en een experiment daar. Dan moet er nu eindelijk eens doorgepakt worden en een nieuwe structuur ontworpen worden voor de zorg voor kinderen. Kom op , Rouvoet. We hebben toch niet voor niets een minister voor Jeugd en Gezin.