dinsdag 21 augustus 2007

Kinderopvang op de maatschappelijke agenda

Kinderschapsvorming

Kinderopvang heeft niet alleen een economische en educatieve functie, maar ook een sociaal-maatschappelijke. Dat is nog niet tot iedereen doorgedrongen. De conferentie Kinderschapsvorming wil daaraan een bijdrage leveren.

Lees verder in Management Kinderopvang, 8/9 2007